Jeg blir mer opprørt enn Lysbakken

Den 2.12.2011 holdt statsråd Lysbakken innlegg på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Han sa mye bra bl.a. det jeg har uthevet:

"Universell utforming. Debatten om små boliger
Kostnader ved universell utforming er et tema som har vært mye oppe i media. Spesielt har noen boligutbyggerne over lengre tid vært aktive med argumenter mot universell utforming. Det er viktig at vi har åpne og gode diskusjoner om samfunnsspørsmål, men jeg er meget kritisk til hvordan denne debatten føres. Jeg opplever at deler av bransjen ikke er redelige med sine kostnadstall, og kaller forskningsrapporter som imøtegår deres tall for bestillingsverk fra Regjeringen.

Jeg blir opprørt når det påstås at det ikke er mulige å bygge små boliger lenger på grunn av kostnadsøkninger ved kravene og det stadig henvises til rullestolbrukere som årsak til dette. Dette er en svært dårlig debattform og stigmatisering av personer med nedsatt funksjonsevne."

Den 28.12.2011 sendte Kommunal- og regionaldepartementet ut pressemelding, jeg har uthevet deler av teksten:

"Frå nyåret blir dessutan krava til tilgjenge og universell utforming i bustader noko forenkla. I små leilegheiter kan ein no setje av mindre plass til bod. Etter dei nye reglane kan storleiken på bod halverast til 2,5 m2 i 1-roms leilegheiter. Bustader som blir bygde i bratt terreng får unnatak både frå krav til stigning og trinnfri inngang. Bustader i bratt terreng har også nokon unnatak frå krav om tilgjenge inne i bustaden."

Jeg er opprørt!

Lysbakken og Navarseter har glemt (?) å snakke sammen. De burde nok også snakket med Strøm-Erichsen som har satt igang samhandlingsreformen som stiller krav til kommunenes omsorgstilbud for de, som på grunn av trapper,  ikke kan komme rett hjem etter sykehusopphold.

Og jeg kan ikke velge hvem jeg vil besøke fordi boligene deres har trapper "både her og der".

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits