Screening, prioritering og diskriminering

Denne bloggposten er først publisert på http://neitilsortering.no/ 

I oktober 2010 la daværende statsråd Lysbakken, på vegne av regjeringen, frem Informasjons- og utviklingsprogram (2010-2013) med tittelen Utviklingshemmede skal heller ikke diskrimineres. http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rapporter/2010/info_og_utvikl_program_210_2013.pdf

Jeg regner med at den nye likestillingsministeren vil følge opp programmet og at Lysbakken som medlem i Helse og omsorgskomiteen gjør det samme.

I desember 2011 fattet flertallet i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten vedtak om å anbefale innføring av tidlig ultralyd for alle gravide. Grunnlaget for vedtaket var en rapport fra Kunnskapssenteret som ikke dokumenterte vesentlige helsegevinster. En alvorlig konsekvens av å innføre ultralydundersøkelse av foster i 12. uke er at det blir påvist risiko for at barnet har Downs syndrom. Erfaringer fra bl.a. Danmark har vist at en slik kunnskap fører til abort av 9 av 10 foster. Det fødes nå nesten ingen barn med Downs syndrom i Danmark.

Vedtaket har vakt stor oppmerksomhet og det pågår fortsatt en aktiv debatt. Det fremkommer mange slags holdninger til fostre/barn med funksjonsnedsettelser og deres foreldre. En del av debatten blir en kombinasjon av forsvar for kvinners rett til abort og at det er kostnadsbesparende for samfunnet at det blir født færre med Downs syndrom. Det glemmes at det faktisk er kostnadsbesparende ikke å innføre gratis tidlig ultralyd. I prioriteringsforskriften legges det vekt på sykdommens alvorlighet, forventet nytte av helsehjelpen og et rimelig forhold mellom effekt og kostnader.

Kunnskapssenteret har vist at det ikke er forventet nytte (helsegevinst) ved innføring av tidlig ultralyd. WHO anbefaler ikke screening for sykdommer som ikke kan helbredes. Vi blir alle født med egenskaper som kan medføre utvikling av sykdommer og funksjonstap. Hvis det, når teknologien tillater det, skal screenes for alt dette, vil mange få utfordringen med å velge hvilke fostre som skal bli født. Er det mer akseptabelt å gjennomføre et svangerskap når det er kjent risiko for å utvikle alvorlig kreftsykdom enn å føde et barn med Downs syndrom? Mulig at mange mener det fordi de har mer kjennskap til personer med kreft enn personer med Downs syndrom.

Jeg har ikke registrert at debattantene er kjent med programmet ?Utviklingshemmede skal heller ikke diskrimineres?. Det blir spennende å se om SV tar dette programmet på alvor når de skal ta stilling til bruk (finansiering) av tidlig ultralyd, som kan lede til diskriminering av fostre/barn med Downs syndrom.

 

Én kommentar

Marianne Eidem

04.01.2013 kl.10:18

Hei! Jeg heter Marianne Eidem og er masterstudent i folkehelsevitenskap på Universitetet på Ås. Jeg skriver masteroppgaven min om tidlig ultralyd, og er interessert i å inkludere ditt blogginnlegg i min analyse. Jeg hadde satt pris på om du kunne sende meg en mail på marianne_eidem@hotmail.com, slik at jeg kan sende deg mer informasjon. Din kontaktinformasjon vil behandles konfidensielt av meg, jeg vil ikke gi navnet og e-post-adressen din videre til andre.

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits