Fremtidens bypolitikk uten universell utforming?

Miljøvernminister Solhjell ha kommet med ti bud for byen. Dette ble omtalt i Dagsavisen 26. november, ved siden av intervju med Viktoria Walldin, sosialantropolog og et av medlemmene i Miljøverndepartementets Råd om byutvikling. Tyder dette på utvikling av en bypolitikk for alle?

Det er positivt at miljøvernministeren og hans departement ønsker innspill om framtidens bypolitikk. Det er like positivt at sosialantropologen i det nye rådet sier at hun vil ha beboerne inn i byplanleggingen. Hun nevner at få kvinner er involvert og at planleggingen sjelden inneholder et barneperspektiv. Det er ikke like positivt at ingen av dem nevner universell utforming av byer som et viktig virkemiddel for å inkludere alle

Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Dette kan vi lese i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013. Det er derfor skuffende at det ser ut til at både visjon og handlingsplan er lagt i en eller annen skuff. Sammensetningen og mandatet for Rådet for bypolitikk gir ikke trygghet for at universell utformet byer blir et viktig tema.

Hvis bypolitikken skal utvikle seg i samsvar med regjeringens visjon om at Norge skal være universelt utformet innenn 2025 må også representanter for bybeboere med funksjonsnedsettelser snarst trekkes med i planleggingen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits