Funksjonshemmedes dag - og et minne

FN har utpekt 3. desember til funksjonshemmedes internasjonale dag. Dagen ble utpekt på slutten av FNs 10 år for funksjonshemmede (1992).  I 1993 startet markeringen i Norge med å utdele en pris, Budstikkaprisen, til noen som hadde vist god forståelse for tilrettelegging av samfunnet. Den første mottakeren var Lillehammer kommune som hadde arbeidet målbevisst for å skape "Byen for alle".  Prosjektet var også en del av forberedelsene til OL og Paralympics i 1994. Prisen ble delt ut av daværende sosialminister Grete Knudsen som hadde koordineringsansvaret for regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede. Tradisjonen med Budstikkaprisen er over. Det betyr ikke at tilretteleggingen av samfunnet er fullført, vi trenger fortsatt gode måter å markere dagen på.

I år er temaet for dagen "Removing barriers to create an inclusive and accessible society for all" og budskapet fra FNs generalsekretær starter med å minnes Paralympics i 2012. Generalsekretæren viser til betydningen for samfunnet at mennesker med funksjonshemninger deltar, og ved å fjerne hindringer kan deres bidrag bli høyere. Videre oppfordrer han til at FN konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir fulgt opp. I Norge venter vi på at konvensjone skal ratifiseres neste år.

Fra 2008 er det Barne, likestillings. og inkluderingsdepartementet som leder arbeidet med den samlede politikken for funksjonshemmede. Direktoratet for dette området er Bufdir som 3. desember 2012 arrangerer konferanse om Funksjonshemmede i media . Det er, beklageligvis, en del uheldig språkbruk i media når det omtales mennesker med funksjonstap. Det er ikke så ofte at funksjonshemmede deltar i TV-programmer i egenskap av sin rolle som en fagperson, en husbygger, en foreldre, en politiker eller "en på gata". Som oftest er det funksjonsnedsettelsen som er utgangspunktet for presentasjonen av vedkommende. Dette er med på å skape barrierer og påvirker holdninger. Jeg håper seminaret blir godt mottatt av pressen.

Og så var det et minne:
For å dele ut den første Budstikkaprisen (3. desember 1993) reiste en delegasjon fra Sosialdepartementet med følge, ledet av sosialminister Grete Knudsen, med tog til Lillehammer. Vi visste at NSB hadde planlagt tiltak for at passasjerer med rullestol skulle komme på og av togene. Dette var viktig som forberedelse til Paralympics som startet om få måneder. I følget var Lars Ødegård fra Norges handicapforbund og han kom inn på toget, men ikke inn i kupeen!! Døråpningen fra gangen og inn til der resten av forsamlingen satt, var for trang. Han fikk bena innenfor og satt i døråpningen hele veien til Lillehammer. Hver gang noen skulle ut eller inn måtte han trekke ut i gangen slik at andre kom forbi. Før vi forlot Oslo hadde jeg gitt tydelig uttrykk til NSBs representant om hva jeg mente. Han svarte at jeg måtte da forstå at vi ikke kunne ha med så bred rullestol. (Lars sin stol var en av de smaleste jeg hadde sett.) Turen ble en stor opplevelse på flere måter. Pressen var kontaktet og kom på toget på Eidsvoll stasjon. I tillegg til aviser stilte TV2 og fulgte reisen videre. Det ble gode intervjuer med sosialminister og prismottakere. Lillehammer jernbanestasjon, som viste seg å være godt tilrettelagt, fikk positiv omtale.

For å være sikker på at NSB skjerpet seg foretok vi en ny reise før Paralympics startet. Da var det med en som bruker elektrisk rullestol. Heldigvis gikk det bra den gangen - både med heis og bred nok dør!

FAKTA OM BUDSTIKKAPRISEN
Budstikkaprisen ble etablert i 1993 på initiativ fra Sosialdepartementet og skal deles ut i forbindelse med FN internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember.  

Statutter

Budstikkaprisen utdeles til en virksomhet som bidrar til å bygge ned funksjonshemmende barrierer og/eller som på annet vis arbeider aktivt for at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes og gis mulighet til aktiv deltaking og likestilling i samfunnet.
 

Formålet med prisen

Formålet med Budstikkaprisen er å:

* påskjønne og synliggjøre innsats utover det vanlige
* synliggjøre innsats på ulike samfunnsområder 

* synliggjøre endring/utvikling over tid

Følgende har mottatt prisen:

1993: Lillehammer kommune: "Byen for alle"

1994: Nordland fylkeskommune: Mangeårig arbeid med tilrettelegging for funksjonshemmede.

1995: Oslo kommune: Handlingsplan for funksjonshemmede.

1996: Aftenposten: Tilrettelegging av avisens nettutgave for synshemmede.

1997: Hedmark fylkeskommune, samferdselsavdelingen: "Bussen for alle"

Tambartun kompetansesenter: Utvikling av dataprogram for kommunikasjon.

1998: NRK-TV, ungdomsredaksjonen: Programserie om unge, funksjonshemmedes hverdag.

1999: Telenor Bedrift A/S: Integrering av funksjonshemmede i arbeidslivet.

2000: Ingen utdeling

2001: Arbeid med bistand, Ålesund: Inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet.

2002: Fetsund lenser: For god tilrettelegging av museet, for funksjonshemmede.

2003: (Se prisvinner 2004)

2004: Luccassenteret, Trondheim: Tjenester for studenter med redusert funksjonsevne.
2005: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Mer tilgjengelig bibliotek og bibliotektjenester.
2006: Aurora verksted: Tilrettelagt arbeid for mennesker med utvidet behov for bistand.
2007: Rogaland fylkeskommune: Tilrettelegging og inkludering.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits