Hvordan gikk det i 2012?

Ved inngangen til 2013 kan det passe med et tibakeblikk. Jeg vil ikke ta opp de store internasjonale begivenheter eller berømte rettsaker i Norge. To av mine bloggtemaer trenger en statusoppdatering. Det kan gi grunnlag for nye bloggposter og debattinnlegg i passende medier.

Sjelden samorganisering
Året 2012 var forventet å få fart på etablering av kompetansetjenester for flere sjeldne diagnoser ved å samorganisere alle 16 enhetene. Egentlig skulle dette vært på plass i 2011, men Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) fant anbefalingen fra Helsedirektoratet i 2010 for vanskelig å gjennomføre. Dette har jeg skrevet flere bloggposter om, se Solidaritet med de som ikke har kompetansetjenester og Døvblinde ikke sjeldne lengre. Sommeren 2012 fattet HOD endelig vedtak om at med unntak av døvblindesentrene (6 + en koordineringsenhet) skulle alle samorganiseres i Helse Sør-Øst  ved Oslo Universitetssykehus. Prosessen med å få til samorganiseringen tar lang tid, ser det ut til. Det meldes etter et møte mellom kompetansetjenestene og Helse Sør-Øst at 2013 blir et slags  overgangsår og at den nye strukturen skal være på plass fra 2014. Se mer informasjon hos FFO.  Dette er veldig trist og går utover alle med sjeldne tilstander som har ventet lenge - veldig lenge - på å få kompetansetjenestetilbud. En viktig oppgave for samorganiseringen er nettopp å gjøre det mulig for nye grupper å få et nasjonalt tilbud.

Beklageligvis er det slutt på politisk interesse for sjeldenfeltet. Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2013 forbigikk nasjonale kompetansetjenster for sjeldne tilstander uten en kommentar.

Rehabilitering
Dette er et område som burde prioriteres høyt for å bidra til at
- flest mulige som ønsker å bli/være yrkesaktive kan få muligheter
- flest mulige kan leve et selvbestemt liv i eget hjem og delta i samfunnet og opprettholde god livskvalitet

I 2012 kom Riksrevisjonens rapport og Samdatarapporten fra Helsedirektoratet som begge viser at rehabiliteringstilbudene ikke er styrket i tråd med politiske mål.
Det ser ut til at helseminister Støre ikke er gjort kjent med dette. I hans ønskeliste for 2013 er rehabilitering ikke nevnt. Samhandlingsreformen har gitt kommunene større ansvar for rehabilitering og med økt overføring av ferdigbehandlete pasienter fra sykehusene, burde det være en selvfølge at rehabilitering får prioritet. Det blir med noen fagre ord fra oposisjonen på stortinget som snakker om at rehabilitering må styrkes. Dessverre viser de at de ikke helt har forstått hva rehabilitering er. Norge har god forskrift for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, men i mange sammenhenger følges ikke forskriften opp og rehabiliteringsbegrepet ødelegges. Rehabilitering skal være individuelle prosesser basert på den enkelte bruker/pasient sine mål. Jeg er redd for at fagpersoner som skryter av hverdagsrehabilitering, glemmer dette.

Det skal være en synlig koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i hver kommune. Fortsatt er det meget vanskelig å finne disse koordinerende enhetene og i noen bydeler/kommuner er de ikke etablert. Det viser også manglende forståelse for betydning av rehabilitering.

Hvordan gikk det i 2012?
Det gikk vel som i 2011 på mine to hovedområder? Det irriterer meg og min utfordring for 2013 blir hvordan disse to områdene kan få større politisk oppmerksomhet. Mottar gjerne kommentarer med innspill.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits