Folkehelsepolitikk - gjelder det for alle?

Helseministeren har 7 ønsker for 2013. Folkehelsepolitikken er satt på første plass. Der står det bl.a.:
"Vi kan gjenreise folkehelsepolitikken for det 21. århundre. Vi kan flytte oppmerksomhet fra reparasjon til forebygging. Vi kan ruste oss bedre til å møte de nye, globale helsetrendene som følger av overvekt og stillesitting." Javel, hva betyr dette for meg og andre med beveglesehemninger? Det lurer jeg på.

Skal det bli enklere å være fysisk aktiv selv om man bruker krykker, rullator eller rullestol? Eller vil resepten fortsatt lyde på "gå trappen"? Vil frisklivssentralene i kommunene bli stimulert til å gi tilbud til bevegelseshemmede - eller er det fortsatt gågrupper og jogging som er tilbudene? Vil tekniske hjelpemidler til bruk i fritiden bli en rettight i folketrygden for de som er voksne (over 26 år) også?

Og hva med tilbudet til overvektige som aldri har kunnet gå når kravene til å få et institusjonsbasert rehabiliteringstilbud er at man skal kunne gå?

Helsedirektoratet har nylig sendt på høring revidert veileder for kommunale frisklivssentraler. Jeg tenkte at her vil jeg finne noen svar på hvilken innsats jeg kan forvente som bevegelseshemmet. Det står mye bra om de store folkesykdommene og hvilken kunnskap som finnes om betydningen av økt fysisk aktivtet, røykeslutt og endret kosthold. Det omtales hvordan fysisk kapasitet kan teste før og under trening - hvis man kan gå på tredemølle eller i motbakke. Testingen nevnes som en viktig motiveringsfaktor. Sikkert riktig det, men jeg egner meg ikke til tremølle og motbakker med rullator er nesten umulig. Veilederen gir ikke råd om hvordan bevegelseshemmede kan trekkes med i tilbudene fra frisklivssentralene. Skulle nesten tro at det er utenkelig at vi som bruker rullator og/eller rullestol kan få diabetes, hjertesykdom eller KOLS?

Utkastet til revidert veileder har et eget kapitel om innvandrerhelse. For å øke sjansen for at frisklivssentralene skal gi tilbud til mennesker med bevegelsesvansker kunne det vært nyttig med et kapitel om hvordan motivere til fysisk aktiitet for hjulbrukere.

Folkehelsepolitikk er viktig for å forebygge sykdommer, men hvorfor blir ikke bevegelseshemmede inkludert?

  

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits