En hørselshemmets erfaringer med NAV og Pasientreiser

Jeg er for tiden ofte på hørselssentralen for utprøving av nye høreapparater fordi hørselen min er nesten helt borte. Hørselssentralen mener at jeg trenger tekniske hjelpemidler i tillegg til høreappartene. SÅ langt er alt fornuftig. Fordi jeg nesten er et "kinderegg", er både bevegelseshemmet og hørselshemmet, har jeg opplevd litt av hvert den siste tiden. Mener at jeg er ganske god på rettigheter innen velferd og helse, men opplevelsene den siste tiden har gjort meg ganske forvirret.

Reiseutgifter til og fra hørselssentralen
I forskrift om stønad til høreapparater står det i §10 at reiseutgifter i forbindelse med tilpasning av høreapparater dekkes av Folketrygden. På NAV sin internettside fant jeg skjema for bruk ved innsending av reiseregning til NAV med følgende informasjon:"Hvis du skal søke om refusjon for reiseutgifter i forbindelse med protese, ortose, spesialsko, fotseng, brystprotese, ansiktsdefekprotese, øyeprotese, parykk, høreapparat, tilpasningskurs, folkehøyskole eller grunnmønster, bruker du dette skjemaet."
Og jeg gjorde som anvist, sendte skjema og taxikvitteringer til NAV-skanning. Mens jeg ventet på å få pengene utbetalt hadde jeg en ny reise til hørselssentralen og gjentok prosessen med innsending av skjema og kvitteringer til NAV-skanning.

Og så kom det først utbetalingsgiro for den første reisen etterfulgt av et vedtaksbrev neste dag. Da startet forvirringen min. Vedtaket var fra Pasientreiser i Helse-Sør-Øst - ikke fra NAV. Pasientreiser advarte meg og sa at neste gang jeg trengte taxi av medisinske grunner så måtte jeg ha rekvisisjon fra behandler og bestille reisen gjennom Pasientreiser, hvis jeg skulle få refusjon av utgiftene.

Jeg trenger ikke taxi av medisinske grunner (er bare bevegelseshemmet) og jeg skal ikke behandles på hørselssentralen, bare prøve ulike høreapparater. Pasientreiser hadde behandlet reiseregningen etter Syketransportforskriften og ikke etter Høreapparatforskriften.

Rettighetsinformasjon fra NAV og Pasientreiser bare for hørende?
Jeg sjekket hvordan jeg kunne komme i kontakt med Pasientreiser og NAV for å få en forklaring. Som nevnt hører jeg ekstremt dårlig og det er vanskelig å bruke telefon.  Fant en mailadresse til NAV, men fikk beskjed om at den ikke svarte på rettigheter og dessuten skulle jeg ikke oppgi personsensitiv informasjon i e-post. Jeg ble bedt om å ringe deres servicestelefon, selv om jeg hadde sagt at jeg hadde vanskeligheter med å bruke telefon. Alternativ ta kontakt med lokalt NAV-kontor. Fant e-post til lokalt NAV-kontor, men har nå ventet i nesten 2 uker uten respons.

Etter mye leting på Pasientreiser sin hjemmeside fant jeg en e-post, men den meldte tilbake at jeg måtte ta kontakt med lokalt pasientreeisekontor eller ringe!! Prøvde en gang til å si at det var vanskelig å ringe spurte og om de kunne videresende min forespørsel til lokalt Pasientreisekontor. Det svarte de ja til og siden har jeg ikke fått noe mer informasjon derfra.

Jeg tror fortsatt at reisene til hørselssentralen skal dekkes av NAV og tok derfor en ny runde som endte med at jeg fikk en e-postadresse til kundeservice som har servicetelefonen. Og endelig kom det et fornuftig svar: Reiseregningen fra besøk nr 2 på hørselssentralen er under behandling på lokalt NAV-kontor og det vil komme et skriftlig vedtak. Selvfølgelig kan jeg bli forvirret hvis NAV avslår, men da blir neste runde å finne ut om jeg kan få dekket reisen etter Syketransportforskriften selv om jeg ikke er syk og ikke skal ha behandling?

Neste utfordring er at det er bare er en uke igjen til reise nr 3 og rettighetsinformasjonen jeg har etterspurt er ikke mottatt.

Tekniske hjelpemidler for å høre i mobiltelefon
Hjelpemiddelsentralen vil ikke ta i mot meg for utprøving av tekniske hjelpemidler som kan bedre kommunikasjon via mobiltelefon, selv om Hørselssentralen har søkt om dette. Hjelpemiddelsentralen ba den kommunale hørselskontaket ta kontakt med meg. Det gjorde hun og det viste seg at hun var ukjent med mitt store hørseltap, selv om hørselssentralen hadde sendt kopi av audiogram til hjelpemidelsentralen. Det utstyrte hun hadde med for utprøving var helt ubrukelig for meg - jeg hørte ingen ting. Hun har nå søkt om teleslyngeopplegg for TV/radio og streamer til mobiltelefonen, men jeg har ikke fått prøve noe av det og vet ikke om det vil virke. Foreløpig er det bare gått to uker siden hørselskontakten var her, så jeg må nok leve i spent forventning enda noen uker.

Hva har jeg lært av dette?

  • Rettighetsinformasjon fra NAV og Pasientreiser må gjøres tilgjengelige for hørselshemmede som ikke klarer å bruke telefon. Det bør være en sak for FFO og jeg sender denne bloggposten dit.

  • Transportutgifter til spesialisthelsetjenester må kunne dekkes for bevegelseshemmede selv om transportbehovet ikke er medisinsk begrunnet. Denne utfordringen studerer jeg litt mer på før jeg sparker ballen videre.

     

     

 


 

3 kommentarer

Ida

11.02.2013 kl.22:01

Kjempebra skrevet! Dette er absolutt noe FFO bør ta tak i.

Guri Brenden Lønnerød

12.02.2013 kl.15:58

Hei,

Takk for at du skriver slike innlegg! Jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver hos Pasientreiser ANS og vi setter pris på å få tilbakemeldinger som gjør at vi kan rette opp i svakheter i systemet. Vi er klar over at vi ikke gode kontaktmuligheter til oss for hørselshemmede. Vi har lagt ut informasjon om alternativer på nettsiden vår: http://www.pasientreiser.no/om-oss/pasientreiser-for-deg-som-er-doevhoerselshemmet/

Vi jobber også nå med å få på plass en løsning der hørselshemmede som ønsker det kan ta kontakt enten per SMS eller Chat. Vi håper å få på plass en slik løsning innen første halvår i år.

Igjen: Takk for innlegget ditt.

myhreperspektiver

12.02.2013 kl.16:50

Guri Brenden Lønnerød:
Takk for nyttig informasjon. Jeg fant ikke dette da jeg var på siden for å lete etter en e-post adresse. Kan det legges en lenke til den informasjonen å førstesiden?

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits