Folkehelse - for hvem?

Mulig jeg blir kalt surmaget, sytete, utakknemlig o.s.v. etter dette innlegget. Det kan jeg takle, men at jeg ikke finner tiltak som er tilpasset meg og andre med funksjonsnedsettelser i Folkehelsemeldingen det er verre. I en tidligere bloggpost har jeg bl.a. omtalt frisklivssentralene med etterlysning av hva de kan bidra med for bevegelseshemmede. Hvis folkehelsepolitikken skal gjøre det mulig for alle å ta ansvar for egen helse, er det trist at det i Folkehelsemeldingen ikke er spor av tiltak som kan benyttes av alle. Helseministeren sier "Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen".

Folkehelsemeldingen snakker om universell utforming av bygninger og bomiljø uten å være tydelige på om dette er godt nok ivaretatt for at samfunnet skal fremme helse i hele befolkningen. Meldingen viser til folkehelselovens § 5 hvor det heter at "hver kommune og fylkeskommunene skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer innenfor kommunen som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Da friluftsliv og tilgang til natur spiller en svært viktig rolle for helsetilstanden, vil en kartlegging og verdsetting av kommunenes friluftsområder være et viktig bidrag i en slik oversikt." Tilgang til naturen spiller stor rolle for mange med nedsatt funksjonsevne, men ofte er hindringene for store. Dessuten er det ikke slik at kommunene og fylkeskommunenen har oversikt over helsetilstanden inklusiv funksjonsnedsettelser i befolkningen. Kunnskap om forskjellige funksjonsnedsettelser og betydningen for helsen er mangelvare i de fleste kommuner. Jeg finner ikek tiltak som kan bedre på dette.

Et sitat fra Folkehelsemeldingen (kap. 7) illustrerer at kunnskap om hva som fremmer og hva som hemmer hverdagsaktivitet er mangelfull:

"Norge er et høyteknologisk samfunn der biler, heiser og rulletrapper gjør samfunnet mer effektivt, samtidig som det blir mer tilgjengelig for grupper med nedsatt funksjonsevne. Selv om utviklingen fører til redusert hverdagsaktivitet for befolkningen som helhet, styrker den samtidig tilgjengelighet og deltakelse for noen grupper, med positiv helseeffekt for dem. Et morsomt innovasjonsprosjekt som er lansert i flere storbyer i utlandet er å designe trapper som pianotangenter. Dette medfører at flere velger å benytte trapper fremfor å bruke rulletrapp."
Var det meningen å si noe om hva som kan være god tilrettelegging for bevegelseshemmede? Jeg kan ihvertfall ikke bruke rulletrapp med mine hjul og at en trapp utformet som pianotangenter skulle lede meg in i fristelsen "å gå trapp" - det er helt bom.

Andelen hørselshemmede øker med økende alder. Nedsatt hørsel påvirker helsetilstanden i tillegg til at samfunnet ikke er tilrettelagt for hørselshemmede. Dette er omtalt i meldingen, men heller ikke på dette området finner jeg tiltak som jeg kan benytte for å bedre min helse.

Flere steder i meldingen omtales personer med nedsatt funksjonsevne som en viktig gruppe. Uten konkrete tltak blir dette bare talemåter. Dette befestes i kap. 7.5 hvor FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne omtales: "Konvensjonen inneholder en rekke bestemmelser som er direkte relevante for arbeidet med folkehelse."  Så bra, men hvorfor omtales ikke bestemmelsene og hvorfor er det ikke spor av dette i meldingen?


Konklusjon:
Jeg finner ikke grunn til å tro på visjonen om at "Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen". 

 

 

Én kommentar

Lotte.

28.04.2013 kl.17:16

Jeg er på mange måter enig i det du skriver; Folkehelsemeldingen sett for seg selv, er definitivt ingen god utredning og fastlegging av hvordan man skal tilrettelegge for økt aktivitet hos mennesker med nedsatt funksjonsnivå. Allikevel mener jeg at dette er et område som har hatt en fin utvikling de siste år; bare det faktum at vi spesifikt nevnes som gruppe er et steg i seg selv. Men, selvfølgelig er dette ikke nok, og jeg håper på en stadig fremgang!

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits