Det digitale samfunn - vil jeg "høre" noe der?

I forrige bloggpost skrev jeg om "IT funker" og noe av det positive som er resultatene fra Forskningsrådets program IT FUNK. Det er lett å bli revet med i den digitale bølgen, slik også politikere blir. Mange ser frem til at velferdsteknologien skal bedre mulighetene for at alle som ønsker det skal kunne bo i eget hjem og leve et aktivt liv. Eksempler som trekkes frem er individtilpasset bruk av mobiltelefoner og lesebrett, slik at omgivelsene kan styres og det blir lett å holde kontakt med venner, familie og helsetjenestene. På konferansen ble det kort omtalt hvilke utfordringer det er for hørselshemmede bl.a. å benytte teletjenester og få direkte teksting av fjernsynsprogrammer.

Et digitalt samfunn for alle er målet. Hørselstap øker "normalt" med alderen og skal velferdsteknologien være nyttig for alle må utviklingen sørge for at hørselshemmede kan benytte den. Jeg er ikke trygg på at dette vil skje i nærmeste fremtid. I mange år har hørselshemmedes organisasjoner tatt opp problemet at døve og sterkt tunghørte ikke kan få kontakt med nødetatene (110,112,113) ved å sende sms. Dette skulle man tro var en enkelt sak, men slik er det ikke. Nå har justis- og beredskapsministeren lovet at det skal komme på plass innen 2015. I mellomtiden skal vi være glade hvis vi ikke er alene når uhellet, sykdommen eller brannen rammer oss. Et annet eksempel er kommunikasjon med tjenesteapparatet som f.eks. NAV, fastleger, kommunens hjemmestjenester og sykehus. Hørselshemmede ville ha nytte av kommunikasjon via e-post, men det er stort sett ikke mulig pga at personsensitiv informasjon ikke kan sendes sikkert. Hvis jeg har forsøkt får jeg et standard svar om å ringe, selv om jeg har sagt at jeg hører for dårlig til å benytte telefon.

De eksempler jeg har sett fra demonstrasjon av velferdsteknologien handler ikke om hørselshemmede. Synshemmede har fått økt nytte av informasjonsteknologi og var vel en av de proriterte gruppene for IT FUNK. Jeg håper virkelig at Forskningsrådet og DELTA-senteret vil prioritere utvikling av løsninger som kan gjøre det digitale samfunnet tilgjengelig også for hørselshemmede. Talegjenkjenning vil åpne nye muligheter for at hørselshemmede skal kunne lese det vi ikke hører. Tenk om jeg på min mobil kunne lese det samtalepartneren sier....... Tenk om vi alltid fikk tekstet TV-programmer direkte....

Forekomst av hørselstap er 91% i befolkningen over 80 år, jfr tall fra HUNT. Vi snakker om en stor gruppe som er økende på grunn av demografiske endringer. I tillegg til de fleste over 80 år er det  hørselshemmede også i yngre aldersgrupper, se lenken til HUNT. Bare synd at vi ikke syns så godt i samfunnet - da er det lett å glemme oss.

 


Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits