Hvem bryr seg?

Ny regjering er under etablering av H og FrP. Jeg har ikke registrert at de tydelig bryr seg om den delen av Norges befolkning som har funksjonsnedsettelser som bevegelsesvansker, syn- og/eller hørseltap, utviklingshemning og kroniske sykdommer. På pressekonferanse i går var det to tema som kan ha betydning. Det ene ble forbeholdt eldreomsorgen og det andre er tiltak for å redusere utvikling av sorteringssamfunnet. På pressekonferanse i  dag er budskapet: "Den nye regjeringen vil ha som visjon at de vil ha et samfunn der alle kan delta".  I tillegg presenterte de to tiltak de er blitt enige om. som gjelder funksjonshemmede. Tiltakene er vanskelig å vurdere før de er konkretisert.

Tiltakene som er fremlagt er: 
Lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg utredes med sikte på innfpring i perioden. Planen skal være å rettighetsfeste sykehjemsplass for alle som trenger det. Jeg mener at dagens lovverk skulle gi alle med behov for heldøgns omsorg og pleie denne muligheten, men at lovverket ikke alltid følges eller at kommunens vurderinger av behov baseres på (feil) skjønn.

 Kvaliteten i helsevesenet heves. ISF-andelen økes, og det utredes en forbedret finansieringsmodell for akuttbehandling, forskning og utdanning i det offentlige
helsevesenet. Fritt behandlingsvalg innføres. Ordningen innføres først for rus og psykiatri, og evalueres. Alle de fire borgelige partiene lovet fritt rehabiliteringsvalg i valgkampen. Dette løftet er blitt borte. Det er trist fordi rehabilitering er viktige prosesser for at kronisk syke og mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i samfunnet som er regjeringens visjon.

 Bioteknologiloven evalueres. Det innføres ikke et offentlig tilbud om tidlig ultralyd eller et tilbud om NIPD-blodprøve til alle gravide. Vet ikke helt hvorfor bioteknologiloven skal evalueres. Det ble gjort for noen år siden, men nåværende regjering har "lagt vekk" saken. At det ikke skal innføres tdlig ultralyd og NIPD-blodprøve for alle gravide, kan være et godt tiltak i kampen mot sorteringssamfunnet. Det savnes klar holdning til at barn som blir født med funksjonsnedsettelser og deres familier skal få nødvendige hjelpetiltak.

Rettighetsfeste BPA (brukerstyrt personlig assistent). Ordningen er tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. Detaljer i dette tiltaket er ikke kjent. Om det blir bedre enn forslaget fra nåværende regjering gjenstår å se. Et av ankepunktene mot forslaget som har vært på høring i sommer, er hvor omfattende behovet må være for å få rett til BPA. Av andre utfordringer kan nevnes aldersbegrensning (67 år) og at hjelpebehov til fritid og for avlastning ikke regnes med som timer for BPA. Her bør regjeringen følge Venstres valgløfter.

Opprettholde særfradraget for store sykdomsutgifter på nivå med 2013. Vanskelig å vurdere uten å kjenne det nye regelverket for hvilke utgifter som skal gi rett til særfradrag.

Hvem bryr seg?
På pressekonferansen der rettighetsfesting av BPA ble presentert, hørte jeg ingen spørsmål til hva dette innebærer. Det kom mange andre spørsmål: vedrørende den nye regjeringens politikk og om når de er ferdige med forhandlingene. Ingen spurte om hvordan de skal arbeide for å nærme seg visjonen om et samfunn der alle kan delta. I tillegg til BPA er det stort behov for å satse på universell utforming av bygninger, boliger, transportmidler mm. Jeg syns det er manglende interesse for politikk for funksjonshemmede og at når viktig tema omtales så er det lite konkret. Dette følges heller ikke opp av pressen og vekker derfor liten oppmerksomhet.

I kveld starter ny runde med TV-serien Ingen grenser. Forhåndsomtalene har vært meget positive og anmeldere gir terningkast 6. Deltagerne omtales som en fin gjeng so klarer utfordringene ved å hjelpe hverandre. Dette vil skape et positivt bilde av mennesker med funksjonsnedsettelser, hevdes det. Sannsynligvis er det flere som bryr seg om dette programmet enn de som bryr seg om politiske vedtak av betydning for mange med funksjonsnedsettelser som ikke har muligheter til å klatre i vanskelig terreng.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits