Rettighetsfesting av BPA - prematur jubel?

I går kveld ble jeg møtt av mange jubelrop på facebook. Stor glede over at også nåværende regjering vil lovfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Jeg er helt enig i at BPA må bli en rettighet, men velger å ikke juble før lovforslaget foreligger. Etter å ha lest pressemeldinger fra regjeringspartiene ser jeg liten grunn til å juble.

Både Frp og Høyre nevner kun to fremskritt og begge gjelder for barn. Det er selvfølgelig bra at barnefamiliene får anledning til å bruke støttekontakttimer og timer til avlastning som timer til BPA. For de av oss som ikke er barn, men som har behov for praktisk bistand, er det flere spørsmål som kanskje ikke blir besvart før lovforlsgate fremlegges. Nåværende regjering vil legge forrige regjerings høringsnotat til grunn. Det betyr nok at det ikke blir en ny høringsrunde.

Jeg savner avklaring på:

  • Nedre grense for antall timer praktisk bistand som utløser retten til BPA når det gjelder ungdom og voksne i alle aldersgrupper.
  • Fjernes aldersdiskrimineringen som lå i høringsnotatet fra forrige regjering?
  • Hvordan beskrives BPA - blir det en reell mulighet til å ta med seg assistansen utenfor hjemmet og utenfor bostedskommunen?

Jeg venter med spenning på svarene. I mellomtiden anbefaler jeg at regjeringspartienes egen beskrivelse leses.

FrP

H

 

#BPA

#rettighetsfesting

3 kommentarer

Kirsti Cath Dahle

02.03.2014 kl.01:53

Ja, jeg avventer også senking av skuldrene og jubelrop til jeg har sett innholdet i lovteksten og rundskriv/prop.

Ett par feilskjær fra den forrige regjeringens forslag er riktignok rettet opp (støttekontakt og avlastning), men vi får virkelig håpe det kommer endring ift de punktene du nevner også! I følge Aftenposten skulle også "enklere helsetjenester" inkluderes, og jeg håper inderlig dette betyr starten på en holdningsendring. Funksjonshemmet er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med syk, og BPA med rett innhold kan bidra til å "friskmelde" tusenvis av borgere!

Ragnhild Anita G. Bjørklund

02.03.2014 kl.14:48

Håper det VIRKELIG er sant, og vedtatt EN GANG FOR ALLE! Tror ikke alle skjønner hva en BPA-

ordning er, og hvor mye den betyr i en funksjonsnedsatts hverdag. De fleste tenker på tradisjonelle hjemmetjenester som hjemmehjelp, støttekontakter og hjemmesykepleier.Men, ingen skjønner hvor viktig det er for brukerne å velge ut den personen som skal bistå dem med daglige gjøremål og fritidsaktiviteter.

Øyvind Hansen

02.03.2014 kl.18:35

Ekte borgerstyrt personlig assistanse oppnås ikke før lovgivningen trekkes ut fra helse og omsorg. Jeg er også spent på hvordan ordlyden blir. Den forrige regjeringen ønsket å sette oss 20 år tilbake i tid.

Uloba må ha fått noen hint. Vibeke virket fornøyd på tv2 nyhetene. Jeg håper at det er et steg i riktig retning, men jeg avventer med å juble for høyt inntil lovforslaget kommer på bordet. At den nye regjeringen ikke har utsatt lovforslaget må berømmes. De virker også mer villige til å lytte til interesseorganisasjonene. Svartmalinga fra KS og LO tas forhåpentligvis med en større klype salt.

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits