Folkehelse og rehabilitering

 

Har nettopp bladd i rapporten «Samfunnsutvikling for god folkehelse. Rapport om status og råd for videreutvikling av folkehelsearbeidet i Norge», utgitt av Helsedirektoratet. Folkehelse er et viktig område, men ofte har jeg vært forundret over at det i liten eller ingen grad er fokusert på tiltak for oss med funksjonsnedsettelser.  Dette er bedre i denne rapporten enn tidligere. Fordi jeg er en del av eldrebølgen har jeg noen synspunkter på hva rapporten sier om funksjonshemmede som blir eldre.

 

Sitat 1:

 

«For å legge til rette for aktiv, sunn og trygg aldring er det viktig at helse- og omsorgstjenesten har en faglig tilnærming som styrker brukernes muligheter for å gjenvinne sin fysiske sosiale og/eller psykiske funksjonsevne etter å ha blitt rammet av kronisk eller akutt sykdom eller skade. Det er også viktig å «fange opp» gradvise funksjonsfall, forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester.»

 

Dette er nesten bra, men å utsette kompenserende tjenester kan virke mot sin hensikt bl.a. fordi gradvis funksjonsfall kan være så mangt. Det er ikke alle funksjonsfall som kan «trenes vekk». F.eks. hørselstap som kan medføre kommunikasjonsvansker, balanseproblemer og sosial isolasjon og depresjon. Bevegelsesvansker som har vært tilstede mesteparten av livet forverres ved økende alder og praktisk hjelp vil være med på å redusere smerter og slitenhet.

 

Sitat 2:

 

«For at den enkelte skal kunne mestre livet sitt selv er det viktig at habilitering og rehabilitering blir en naturlig og sentral del av all omsorg og pleie. Systematisk arbeid med å identifisere rehabiliteringsbehov basert på en tverrfaglig kartlegging av brukernes behov og ressurser er viktig for å fremme muligheten til en aktiv aldring. Rehabiliteringsperspektivet bør utgjøre et faglig kunnskapsgrunnlag for alle som yter helse -og omsorgstjeneste.»

 

Tja? Re-/habilitering er ikke pleie og omsorg. Rehabilitering er individuelle prosesser hvor det gis tverrfaglig bistand for at bruker skal nå sine mål om deltagelse sosialt og i samfunnet. Brukernes mål og ressurser må kartlegges. Brukerne har alle de samme behov som andre som ikke trenger rehabilitering. For å få dekket sine behov (for mat, personlig hygiene, rengjøring av bolig o.l.) kan de trenge tjenester og/eller teknisk hjelpemidler som ikke er en del av en rehabiliteringsprosess. Hvis rehabiliteringsperspektivet betyr kunnskap om hva som fremmer mål om deltagelse sosialt og i samfunnet for personer med funksjonsnedsettelser så er siste setning i sitatet ok. Jeg er ikke helt sikker på at det er det som menes.

 

Sitat 3:

 

«I tillegg må det være tilstrekkelig tilgang på rehabilitering som en selvstendig tjeneste med spesifikk rehabiliteringskompetanse.»

 

Dette er en klar og viktig melding. Kartlegginger har vist mangler både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Jeg og mange flere venter og venter på en bedre fremtid.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits