Er opptrappingsplanen for rehabilitering svaret?

Statssekretær Lisbeth Normann svarte, 25. oktober i Aftenposten, på innlegg fra representanter Handikapforbundets Ungdom som sa at fjerning av diagnoselisten for gratis fysioterapi fører til kutt i bevegelsesfriheten. Hun sa: «For oss er det tvert imot et mål å øke bevegelsesfriheten til mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi vil at hver enkelt skal få et helsetilbud basert på deres situasjon og behov. Ikke et tilbud basert på en liste over diagnoser.»

I debattinnlegget vises det til opptrappingsplanen for rehabilitering som ble lagt frem sammen med statsbudsjettet. Statssekretæren sier at målet med denne er å legge til rette for at alle skal kunne mestre hverdagen og leve et aktivt liv. Jeg har lest at hovedbudskapet i planen er at den skal bidra til at kommunene settes i stand til å gi et godt og tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere, og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Tre diagnosegrupper skal ha fokus: Slagpasienter, Parkinson og barn med hjerneskader. Så da er det ikke helt likegyldig hvilke diagnoser man har? Eller er noen diagnoser mer kjent enn andre? Det er flere tegn på at departementet ikke forstår konsekvenser av diagnosene på diagnoselisten og politikere forstå kanskje enda mindre?

For at alle skal få helsetilbud som gjør det mulig å mestre hverdagen og leve et aktivt liv, er det behov for kunnskap og kompetanse i tjenestene. Den største gruppen med funksjonsnedsettelse er hørselshemmede, snart 1 million personer her i landet. De fleste kommuner mangler fagfolk med hørselsfaglig kompetanse. Hørselshemmede har individuelle behov og er i ulike situasjoner i livsløpet ? akkurat som andre, men helsehjelpen finnes i liten grad. Dette burde vært et satsningsområde i opptrappingsplanen. Jeg har liten tro på at det er politisk vilje til at hørselshemmede skal mestre hverdagen.

Hvis målet er at mennesker med funksjonsnedsettelser skal mestre hverdagen og leve et aktivt liv, er ikke opptrappingsplanen for rehabilitering svaret. Verken for de som blir fratatt rett til gratis fysioterapi eller for hørselshemmede,

 

#rehabilitering #opptrappingsplan #diagnoselisten  #hørselshemmede

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

71, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende Statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits