Fra håp til nedtur.

I 2016 har jeg hatt flere bloggposter om rehabilitering. Forhåpninger til den lenge lovete opptrappingsplanen for rehabilitering var ikke stor, men at den både ble dårlig og at stortingsbehandlingen ikke bedret den, er en stor nedtur. Etter å ha lest Helse- og omsorgskomiteens innstilling, til den delen av statsbudsjettet som omhandler opptrappingsplanen, har jeg mistet alt håp om at rehabiliteringsfeltet skal bli styrket både faglig og økonomisk.

Noen er kanskje lei av at jeg fortsetter å mase om betydningen av rehabilitering og at dagens situasjon ikke er tilfredsstillende? Det kan skyldes at du som leser dette er av samme oppfatning som  Helse- og omsorgskomiteens medlemmer. De har stor tro på at kommunenes tilbud om hverdagsrehabilitering er det store nye grepet som vil gagne alle som har tapt funksjoner. Etter å ha hørt leder av Rehabiliteringsforum i Danmark, Gunnar Gamborg, snakke om erfaringer fra kommunereformen i Danmark på RI Norges sin vårkonferanse 2016, er jeg sikker på at dette kan redusere mulighetene for funksjonshemmedes deltagelse sosialt og i samfunnet. Han oppsummerte erfaringene:

  • Har fokus på trening (hverdagsrehabilitering) blitt en uverdig tvang for borgerne? Trene først hvis de vil ha rett på andre tjenester. Det kom en ny paragraf i Serviceloven i 2015 hvor kommunen har fått plikt til å vurdere rehabiliteringspotensial før tildeling av praktisk og personlig hjelp.
  • Sektorsamarbeidet er fortsatt utilstrekkelig.
  • Ikke alle faggrupper er tilgjengelig for alle, kommunene tilbyr det «de har på hyllene».
  • Forskjell på behandlingsforløp og livsforløp med sykdom er stadig utfordrende i rehabilitering.
     

Det legges opp til at den danske modellen skal gjennomføres i Norge. Hvis forslaget om å overføre ansvaret for tekniske hjelpemidler til kommunen blir fulgt opp, kan vi risikere at vi først skal trene på å gå før vi kan få hjelpemidler til forflytning. Kanskje jeg må trene på å høre før jeg kan få innvilget høreapparater? Tror ikke at politikere flest forstår konsekvensene av sin tro på først hverdagsrehabilitering deretter kanskje praktisk/teknisk hjelp.

Hvis dere ikke tror at regjeringen har slike planer, så les Opptrappingsplanen. Der det sies at regjeringen vil vurdere om det er behov for å endre eller presisere lovgivningen slik at rehabiliteringspotensialet alltid skal utredes før det tilstås kompenserende tiltak og tjenester. I første omgang vil regjeringen i eget rundskriv anbefale kommunene å utrede rehabiliteringsbehov og- muligheter, før det settes i verk tiltak som kompenserer for tap av funksjonsevne.

Helsedirektoratet har gitt gode beskrivelser og forklaringer på hva som er rehabilitering og betydningen av at det er hovedpersonen (bruker/pasient) i rehabiliteringsprosessene som skal sette sine mål for deltagelse sosialt og i samfunnet.

"Prinsippet om likeverd må forstås slik at tilbudet er likeverdig når mennesker med funksjonsnedsettelser har samme sjanse til å nå de målene som er realistiske for han/henne som andre."

Dette er etter mitt syn det viktigste med en hver rehabiliteringsprosess uavhengig av alder. Slik jeg leser innstillingen fra helse- og sosialkomiteen er dette ikke oppfattet.

De burde ta en titt på denne illustrasjonen:


 

#rehabilitering #opptrappingsplan #hverdagsrehabilitering

 

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

71, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende Statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits