hits

Funksjonshemmedes dag 2017

FN har utpekt 3. desember til Funksjonshemmedes dag. Dette skjedde på slutten av FNs 10år for funksjonshemmede i 1992. Dagen ble markert i Norge første gang i 1993 med utdeling av Budstikkaprisen. Det har jeg skrevet om i tidligere bloggpost.

Tema for 2017 er "endring mot et bærekraftig og motstandsdyktig samfunn for alle". Det uttrykker en oppfordring til at myndigheter, funksjonshemmede og deres organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, arbeidslivsorganisasjoner, arbeidsgivere, miljøorganisasjoner mfl må samarbeide for å nå FNs bærekraftsmål. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Ekskluderte grupper, som mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk, er høyt representert blant de som fortsatt lever i fattigdom.

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner. 

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold.

 

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et mest mulig selvbestemt liv. Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for dette. Utdanning, arbeid og et godt helsetilbud er bare noen av områdene som berøres. Sosiale forhold sier noe om hvordan mennesker har det i samfunnet. Får de oppfylt sine rettigheter, er det mulig å påvirke egne liv og delta i samfunnet?

Selv om rettighetene i menneskerettighetskonvensjonene gjelder for alle mennesker, viser undersøkelser og statistikk at funksjonshemmede ekskluderes fra mange viktige områder som utdanning, helse og arbeid. Derfor opprettet FN en egen konvensjon for mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD) i 2006. Konvensjonen stiller bestemte krav til hvordan medlemslandene skal legge til rette for at også funksjonshemmede kan få oppfylt menneskerettighetene som er nedfelt i andre FN-konvensjoner. Konvensjonen trådde i kraft i 2008 og ble ratifisert av Norge i 2013.

I år markeres dagen 4. desember med seminar om gode skole og utdanningsløp for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette omfatter en del av den bærekraftige utviklingen av sosiale forhold. Les om arrangementet her:
https://www.bufdir.no/arrangementer/Gode_skole__og_utdanningslop_for_personer_med_nedsatt_funksjonsevne__er_det_mulig_a_fa_til/.

Ett år til neste Funksjonshemmedes dag. Mye å følge med på ? og mye som kan påvirkes. Det er nok fortsatt en del igjen før hovedprinsippene i bærekraftmålene «at ingen skal utelates (Leaving no one behind)» er nådd.

 

Kilde: www.fn.no

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

72, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende Statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv