Hvorfor får ikke unge funksjonshemmede jobb?

I sommer har flere aviser hatt kronikker, debattinnlegg og reportasjer om unge funksjonshemmede som ikke får oppfylt ønskene om å få jobb. I dag har Vårt land en reportasje http://www.vl.no/samfunn/tor-ikke-ansette-funksjonshemmede/om et ektepar som er blinde. Det pekes på at arbeidsgivere ikke a...

Unge uføre - hindrer en tidlig psykiatrisk diagnose mulighetene for rehabilitering med arbeid som mål?

Det er ulike oppfatninger av om det er for mange under 30 år som mottar uførepensjon. Det meldes at årsaken skyldes at stadig flere unge får en psykiatrisk diagnose som fører til en tilværelse utenfor arbeidslivet. Fordi de er så unge kan det tenkes at de aldri får prøve seg i arbeidslivet. Jeg m...

Regjeringens jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne - viser den vei?

Mye oppmerksomhet på uførepensjonister under 30 år. Datagrunnlaget tolkes ulikt, noen hevder at det er for lett å få uførepensjon mens andre sier at selv om de er syke så kjemper de for lenge for å bli godkjent. Det "alle" er enige om er at det er ønskelig atalle som har muligheter og ønsker å væ...

En krykke - like ille som et fremmedlandsk navn?

I Dagsavisen 9.1.12 skrev Kristin Floer om sine erfaringer med jobbintervjuer. Hennes utdanning ble ikke tillagt vekt når de som intervjuet så at hun gikk med en krykke. Hun fikk ikke jobbtilbud. I aviser, radio og TV har vi idag, 10.1.12, fått presentert en rapport som viser at jobbsøkere med ut...
myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits