Hørselshemmet før, nå og i fremtiden.

Jeg lurer på hvordan det skal gå. Ikke bare med meg og min manglende hørsel, men med utvikling av samfunnet slik at hørselshemmede kan delta og få tilgang til nødvendige tjenester. Tror det fortsatt er langt igjen. Teknologi og medisinsk behandling av hørselstap har endret seg positivt, men forts...

Sosialt (eller samfunns-) entrepenørskap.

I dag var det et interessant program på NRK P2 som handlet om sosialt entrepenørskap. Sosialt entrepenørskap kan være en metode for å skape et bedre samfunn gjennom en positiv sosial endring. Et godt eksempel som ble trukket frem er en IT-bedrift som har 11 ansatte hvorav 8 har Asperger syndrom. ...
myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits