hits

Frykten for fde barn med funksjonsnedsettelser.

Abortloven diskuteres fra mange hold og mange gir uttrykk for at de ikke nsker bli mor/foreldre til barn som omtales som annerledes, multihandicappet, utviklingshemmede o.l. For sikre kvinnen (seg selv) full rdighet over kroppen, str kampen om beholde paragraf 2c i abortloven slik at fos...

Truer sm pasientgrupper de store pasientgruppene?

Avgjrelsen om  innvilge Spinraza til barn og unge med den sjeldne muskelsykdommen SMA samtidig som de som er eldre ikke fr, har ftt mange til uttrykke sine synspunkter. At avgjrelsen er uforstelig og urettferdig blir gjentatt p ulike vis. En forklaring som har kommet er at man m hu...

Er det sunt fokusere p d "snart"?

Rett fr jul mottok helseministeren NOU 2017: 16 P liv og dd ? Palliasjon til alvorlig syke og dende. I NOU'en er det (som vanlig) lagt vekt p gode pasientforlp. "Det pasienttilpassede forlpet m legges til grunn for behandling, pleie og omsorg for synliggjre de ulike tjen...

- nr legen sier at du ikke kan bli frisk?

  Aftenposten har hatt en serie om kreftpasienter som drar til utlandet for be handling etter at norske leger har gitt beskjed om at de ikke kan kurere kreftsykdommen. Behandlingene er  ikke anbefalt av norsk helsevesen og i de fleste tilfeller har Aftenposten pvist at behandlingen ik...

Sykehustalen 2017 - og brev til helseministeren

Da har jeg lest sykehustalen for i r. Det er den fjerde helseminister Hie legger frem og den har fortsatt fokus p pasientenes helsetjeneste. Med det mener han at pasienter og helsepersonell skal vre likeverdige parter og at pasientene skal bli hrt nr de forteller hva som er viktig for dem. ...

Fra hp til nedtur.

I 2016 har jeg hatt flere bloggposter om rehabilitering. Forhpninger til den lenge lovete opptrappingsplanen for rehabilitering var ikke stor, men at den bde ble drlig og at stortingsbehandlingen ikke bedret den, er en stor nedtur. Etter ha lest Helse- og omsorgskomiteens innstilling, t...

Er opptrappingsplanen for rehabilitering svaret?

Statssekretr Lisbeth Normann svarte, 25. oktober i Aftenposten, p innlegg fra representanter Handikapforbundets Ungdom som sa at fjerning av diagnoselisten for gratis fysioterapi frer til kutt i bevegelsesfriheten. Hun sa: For oss er det tvert imot et ml ke bevegelsesfriheten til men...

Opptrappingsplan for rehabilitering uten klare ml og med lite penger.

Statsbudsjettet 2017 inneholder opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering som mange har ventet p lenge. Ordtaket "den som venter p noe godt, venter ikke forgjeves" stemmer ikke. Opptrappingsplanen presenteres p en uoversiktlig mte og budsjettet er pakket inn p flere steder. Det er ...

- og vi arbeider med en opptrappingsplan for rehabilitering

I Sykehustalen 2016 sa helseministeren (igjen): " og vi arbeider med en opptrappingsplan for rehabilitering". Vi er mange som venter p den.Den har vrt lovet lenge og da burde det bli bra nr den en gang kommer.Det er jeg ikke sikker p fordi det ser ut som det er liten forstelse for hva rehabi...

Nr "bllys" ikke er det viktigste - hva skjer da?

Mange med funksjonshemninger og/eller kroniske sykdommer trenger vanligvis ikke yeblikkelig hjelp fra helsetjenesten og kommer ikke inn i behandlingsapparatet med bllys. Diskusjonen om nasjonal sykehusplan, som helseministeren la frem sist hst, har fokusert p behovet for akuttkirurgi som en v...

leve forlengs - forst baklengs

Vi er ved starten av et nytt r og jeg er opptatt av se inn i fremtiden. Har konkludert med at det er bedre enn skue bakover p ret som er gtt. Samtidig har jeg behov for trekke frem noen erfaringer jeg har hatt. Den som flger med videre vil se hvor jeg "havner". Jeg har flere hp for d...

Ta trappa: Lev lenger

Ta trappa: Lev lengre.Dette er et av mange lignende budskap fra Helsedirektoratets kampanje "Dine30". Jeg mtte ta noen trappetrinn 17. august for komme ut. Det ga meg et nytt brudd i ryggen. Jeg kan klare g noen f trappetrinn opp, men ikke ned. Til vanlig tar jeg og rullatoren min heis, ti...

Omsorg er s mangt og n er det valgkamp

Kilde: http://smartoppvekst.no/tag/omsorg/ Ordet omsorg benyttes i mange sammenhenger, men er det alltid det riktige begrepet? Ogbrukes det synonymt medoffentlige omsorgstjenester og er det slik at tjenestenebare gjelder noen grupper? Eller er omsorg noe som kun skjer mellom mennesker og da va...

Sykehusene i vre hjerter

Mange er opptatt av sine sykehus for tiden. Hvor skal de best, hvilke skal nedlegges helt eller delvis og hvor skal det bygges nytt? Jeg skal ikke diskutere om valget av sted for nytt sykehus var et klokt valg i Helse Mre og Romsdal, men jeg er blitt inspirert til drodle over temaet sykehusene...

Hvorfor fr ikke audiopedagoger og logopeder autorisasjon?

Nylig avslo Helse og omsorgsdepartementet gi autorisasjon til to fagprofesjoner av stor viktighet for pasientgrupper som ikke fr tilstrekkelig bistand i helsetjenesten.Departementet er bekymret forat en utvikling med stadig nye autoriserte grupper kan fre til en mer fragmentert og profesjonsd...

Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere til nytte eller?

Helse- og omsorgstjenesteloven 12-5 og spesialisthelsetjenesteloven 7-3, fastslr at Helsedirektoratet er eneste aktr med mandat til utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Dette skal bidra til sikre at helse- og omsorgstjenestene: har god kv...

Folkehelse og rehabilitering

Har nettopp bladd i rapporten Samfunnsutvikling for god folkehelse. Rapport om status og rd for videreutvikling av folkehelsearbeidet i Norge, utgitt av Helsedirektoratet. Folkehelse er et viktig omrde, men ofte har jeg vrt forundret over at det i liten eller ingen grad er fokusert p tiltak...

Brukermedvirkning til nytte.

Jeg har blogget om brukermedvirkning tidligere og gleder meg over at det er kende forstelse for at dette er viktig for den enkeltes livskvalitet og for utvikle gode tjenester. Av og til dukker det opp gamle holdninger som viser at noen tar avstand fra brukermedvirkning nr brukernes erfaringe...

Rettighetsfesting av BPA - prematur jubel?

I gr kveld ble jeg mtt av mange jubelrop p facebook. Stor glede over at ogs nvrende regjering vil lovfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Jeg er helt enig i at BPA m bli en rettighet, men velger ikke juble fr lovforslaget foreligger. Etter ha lest pressemeldinger fra regjerin...

Hvem bryr seg?

Ny regjering er under etablering av H og FrP. Jeg har ikke registrert at de tydelig bryr seg om den delen av Norges befolkning som har funksjonsnedsettelser som bevegelsesvansker, syn- og/eller hrseltap, utviklingshemning og kroniske sykdommer. P pressekonferanse i gr var det to tema som kan h...

Vet politikere egentlig hva rehabilitering er?

De siste dagene har rehabilitering sttt p dagsorden i Litteraturhuset i Oslo og i Haugesund hvor det pgr rehabiliteringskonferanse. Begge steder har koblet diskusjonen om rehabiliteringstilbud med Samhandlingsreformen. Det er en interessant vinkling fordi Samhandlingsreformen ga kommunene et ...

Folkehelse - for hvem?

Mulig jeg blir kalt surmaget, sytete, utakknemlig o.s.v. etter dette innlegget. Det kan jeg takle, men at jeg ikke finner tiltak som er tilpasset meg og andre med funksjonsnedsettelser i Folkehelsemeldingen det er verre. I en tidligere bloggpost har jeg bl.a. omtalt frisklivssentralene med etterl...

leve - eller ikke leve

Livsforlengende behandling er viktig stikkord i massemedia for tiden. Medisiner som skal forlenge livet til personer med fflekkkreft og prostatakreft er ett av temaene. Respirator til en mann med ALS og tolk-/ledsagertjenste til dvblinde er to andre. Helsepersonell sttter kreftbehandlingen ute...

Folkehelsepolitikk - gjelder det for alle?

Helseministeren har 7 nsker for 2013. Folkehelsepolitikken er satt p frste plass. Der str det bl.a.:"Vi kan gjenreise folkehelsepolitikken for det 21. rhundre. Vi kan flytte oppmerksomhet fra reparasjon til forebygging. Vi kan ruste oss bedre til mte de nye, globale helsetrendene som flg...

Hvordan gikk det i 2012?

Ved inngangen til 2013 kan det passe med et tibakeblikk. Jeg vil ikke ta opp de store internasjonale begivenheter eller bermte rettsaker i Norge. To av mine bloggtemaertrenger en statusoppdatering. Det kan gi grunnlag for nye bloggposter og debattinnlegg i passende medier. Sjelden samorganiseri...

Prioritering av kostbare helsetjenester - viktig tema p Funksjonshemmedes internasjonale dag

Prioritering av helsetjenester eret aktuelt tema fordi Nasjonalt rd for kvalitet og prioriteringav helse- og omsorgstjenester skal drfte slike vanskelige sprsml i sitt mte 3. desember. Dette erFNs internasjonale dag for funksjonshemmede, men jeg har liten tro p at det vil prege Prioritering...

Hvordan pvirkes en helseminister og andre politikere?

I Norge har vi et Prioriteringsrd for helse- og omsorgstjenester og en prioriteringsforskrift.Dette handler om fag. Vi har mange eksempler p offentlig finansiert behandling og omsorgstjenester som ikke er forskningsbasert, men tuftet p erfaring og tradisjon. Politikere kommer ofte i klemme nr...

Rehabiliteringsbegrepet delegges!

Begrepet rehabilitering brukes p mange vis, noen forvirrer mer enn godt er. Rehabilitering er tidsavgrensende og individuelle prosesser hvor individets ml for sosial og samfunnsmessig deltagelse er det primre. Utgangspunktet skal vre enkeltpersoners behov for koordinert bistand fra flere dele...

Kreftpasienter trenger ogs rehabilitering

Helsedirektoratet har sendt p hringforslag til nyNasjonal strategi p kreftomrdet 2013-2017 . Det sies i omtalen at strategien beskriver hovedutfordringene p kreftomrdet og hvor det srlig er behov for endringer.I 2011 avsluttet en arbeidsgruppe, oppnevnt av Helsedirektoratet, en rapport om ...

"Eg tykkjer sttt at det hver best hjelpa den det trenger mest"

Overskriften er fra "Til lags alle" av Ivar Aasen. Mange kan sikkert vre enig i dette prinsippet, men i praksis blir det ikke alltid slik i helse- og omsorgssektoren. Det kan komme av ulik forstelse av hva enkelte trenger, hvilke behov som er mest omfattende, mest alvorlige og hvilke behov so...

Rehabilitering - til hverdags og gamle.

Begrepet rehabilitering har vrt brukt p mange vis i avisinnlegg i lpet av sommeren. Hensikten med innleggene er nok gode, selv om flere viser at de ikke har forsttt at rehabilitering skal vre tidsavgresede og individuelle prosesser hvor individets ml for sosial og samfunnsmessig deltagelse ...

Utfordring til prioriteringsdebatten - til ettertanke i psken

Helsedirektoratet har nylig kommet med en viktig publikasjon om prioriteringer i helsetjenesten. Den tar for seg noen omrder som eksempler p vanskelig og nyttige prioriteringer. Omrdene som behandles er tradisjonelle - de som omtales i massemedia og som politikere stort sett er opptatt av. Der...

Rehabilitering som virkemiddel for samfunnsdeltagelse - uinteressant?

"Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare ml og virkemidler, hvor flere aktrer samarbeider om gi ndvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for oppn best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samf...

Nkkeltall for helsetjenesten - ingen nevnte rehabilitering

Helsedirektoratet la frem Nkkeltall for helsesektoren 2011den 15. februar. Det ble fokusert p de store sykdomsgruppene og fysisk aktivitet (eller mangel p aktivitet). Jeg er ikke uenig i at det er viktig med forebyggende arbeid for redusere forekomst av diabetes 2,KOLS mm. Likevel savner jeg...

Familieomsorg p godt og vondt

Dette er en bloggpostsom kan provosere alle som gjr sitt beste for familiemedlemmer med sykdom eller funksjonshemning. Siste utspill fra statsrd Liv Signe Navarsete om at eldreomsorgen skal lses etter dansk modell (Fredricia) provoserer meg, mange er provosert over at NAV avslr sknader om pl...

Brukermedvirkning i helsetjenesten - ikke akseptert?

I forrige blogginnlegg kommenterte jeg "Maktskiftet"i nr. 2/2012,Legeforeningens tidsskrift. Det er interessant vurdere om Tidsskriftets syn samsvarer med dagens helsepolitikk, slik den er utformet i Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015, S. nr. 16 (200-2011). S langt jeg kan se er det, hel...

Har folket makt til definere hvordan en sykdom skal forsts?

Fra redaktren iTidskrift for Lgeforeningen nr. 2, 2012 (http://tidsskriftet.no/article/2200325)med overskriften"Maktskiftet", hevdes det at bloggmakt og kampanjejournalistikk har bevist at folket har makt til sette poltisk dagsorden, definere hvordan en sykdom skal forsts og pvirke fordelin...

Viktige forslag i ny fastlegeforskrift

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt p hring ny "fastlegeforskrift". I media har det bl.a. vrt fokusert p at det er uheldig at fastleger skal oppske pasienter som ikke ber om legehjelp. Forslaget er blitt oppfattet som at alle som str p fastlegens liste, og ikke benytter legen, skal op...

Nytt r - ny start!

Endelig er jeg i gang! Jeg har snakket - og snakket - om at jeg skal bli en blogger s snart jeg blir pensjonist. Kollegaene min tok meg p alvor og ga meg blogg i presang. Jeg fikk ogs et eksempel p hvordan de trodde blogg'en ville bli. Tar nok litt tid fr bloggen finner sin form, men jeg hp...
myhreperspektiver

myhreperspektiver

73, Brum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet p sykehus, undervist tannleger, forsket p regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg ansatt som avdelingsdirektr i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vrt avdelingssjef i davrende Statens legemiddelkontroll og har 10 rs erfaring fra Sosialdepartement (n Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) p 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseomrder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hrselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange rs kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er ogs nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv