Dyrking av annerledeshet.

Jeg forstår ikke hvorfor mange syns det er så bra at funksjonshemmede beskrives og beskriver seg selv som annerledes. Hvorfor kan vi ikke holde fast på at vi er som folk fleste - ulike, men med samme behov. Utfordringene kan være at vi trenger praktisk bistand og/eller pedagogisk o...

Pasientens helsetjeneste - for 60 år siden

Pasientenes helsetjeneste er helseministerens mål for tiden. Jeg er enig i at dette er en viktig målsetting og har opplevd at det har fungert for meg i 2016. Det å bli lyttet til og få delta i beslutninger om behandling som kan få konsekvenser for helsen på både kort og lang sikt, opplevdes trygt...

Bytting, stor og stygg eller ikke normal?

Det ble noen vonde tanker søndag (i går), etter å ha lest kommentar til teaterstykket Stort og stygt som spilles på Den nasjonale scene i Bergen. Det handler om foreldre som får et barn de ikke forstår adferden til og naboen som ikke forstår dem.  Det handler også om hvordan det kan opp...

Voksne hørselshemmede diskrimineres

Da jeg skulle få mitt første høreapparat for snart 40 år siden var det bare barn og foreldre til barn under 18 år som fikk høreapparat på folketrygdens regning. For meg som ikke var barn og ikke hadde barn, opplevdes det urettferdig at jeg ikke hadde rett til gratis høreapparat. Etter kort tid bl...

Sjelden eller?

Jeg har tidligere skrevet om at jeg ikke liker begrepet annerledes. Av og til er det, heldigvis, andre som sier at det å omtale noen som annerledes ikke er greit, og hvis det tilføyes "med spesielle behov",tror flere at det fremmer avstand mellom mennesker. Nå er det like før vi skal markere...

Vanlige pasienter?

Jeg er en ivrig avisleser og i dag hadde to av "avisene mine" oppslag om vanlige pasienter. Min første tanke var at jeg ikke er en vanlig pasient som har en sjelden diagnose. Det var helt feil tenkt. Jeg er en vanlig pasient fordi jeg ikke er idrettsutøver. Den første artikkelen, Aftenposten, ha...

Annerledes og med spesielle behov?

Jeg er lei meg. Orker snart ikke å lese og høre om at vi er annerledes og har spesielle behov. Hvem er vi? Det er jeg og andre som har funksjonsnedsettelser. Sikkert i god mening er det blitt mer og mer vanlig å omtale oss som annerledes og med spesielle behov. Jeg blir lei meg og er redd for at ...

Påvirker genetisk kunnskap holdninger og prioriteringer?

Genetisk kunnskap kan bety mye for å få stilt en riktig diagnose,særlig nårdet handler om en sjelden og medfødt tilstand, men også ved noen kreftformer. Kunnskapen er dessuten et viktig grunnlag for å gi genetisk veiledning både til den som har egenskapene og til familiemedlemmer. Dette må da vær...

Tanker etter Skavlans program 18. januar 2013

I Skavlans program 18. januar ble "handicapsamfunnet" omtalt negative til at noen prøver å komme seg opp på bena fremfor å sitte i rullestol. Dette samfunnet er kanskje det jeg kaller "rørsla" og som jeg mener er aktivister med ulike typer funksjonsnedsettelser. De fleste i "rørsla" er født sånn ...

Screening, prioritering og diskriminering

Denne bloggposten er først publisert på http://neitilsortering.no/ I oktober 2010 la daværende statsråd Lysbakken, på vegne av regjeringen,frem Informasjons- og utviklingsprogram(2010-2013)med tittelen Utviklingshemmede skal heller ikke diskrimineres. http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rapport...

Ord i kombinasjon kan være uheldig

Bruk ikke ord i kombinasjon uten å tenke på hva det betyr. Her er noen eksempler: Lenket til sengen - betyr det tvangsbehandling? Lenket til rullestolen - hvorfor synes ikke lenkene? Kreftrehabilitering - er målet å fåkreften tilbake? KOLS-rehabilitering - er målet åfå lungesykdommen? PU-b...

Lidelse

Jeg mener at valg av ord påvirker holdninger. Derfor prøver jeg bevisst å ikke bruke ordet lidelse om personer med funksjonsnedsettelser. Det blir feil av andre åmene atjeg har en lidelse og underforstått lider. Hvis jeg har en lidelse vil de fleste mene at det er synd på meg. Og det er det vanli...
myhreperspektiver

myhreperspektiver

72, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende Statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits