Har folket makt til å definere hvordan en sykdom skal forstås?

Fra redaktøren iTidskrift for Lægeforeningen nr. 2, 2012 (http://tidsskriftet.no/article/2200325)med overskriften"Maktskiftet", hevdes det at bloggmakt og kampanjejournalistikk har bevist at folket har makt til å sette poltisk dagsorden, definere hvordan en sykdom skal forstås og påvirke fordelin...

Ord i kombinasjon kan være uheldig

Bruk ikke ord i kombinasjon uten å tenke på hva det betyr. Her er noen eksempler: Lenket til sengen - betyr det tvangsbehandling? Lenket til rullestolen - hvorfor synes ikke lenkene? Kreftrehabilitering - er målet å fåkreften tilbake? KOLS-rehabilitering - er målet åfå lungesykdommen? PU-b...

På seg selv kjenner man - ikke alle

De siste dagenes medieutspill om at det er for mange studentboliger som er tilrettelagt for funksjonshemmede studenter, er interessante. Brukermedvirkning i utvikling av et samfunn for alle, uavhengig av funksjonsnedsettelser, er et viktig prinsipp som jeg alltid har støttet sterkt. Det er derfor...

Lidelse

Jeg mener at valg av ord påvirker holdninger. Derfor prøver jeg bevisst å ikke bruke ordet lidelse om personer med funksjonsnedsettelser. Det blir feil av andre åmene atjeg har en lidelse og underforstått lider. Hvis jeg har en lidelse vil de fleste mene at det er synd på meg. Og det er det vanli...

Ingen hindring

Jeg trives på fjellet - gjerne på en topp. I min barndom kom jeg over fjellet sittende på min mors skuldre. Så var det mange år jeg stort sett satt innendørs og sjelden kom til fjells. Mange sommerferier satt jeg og så mot vakre Rondane fra den gården som ligger der Peer Gynt møtte Bøygen. Gradvi...

Jakten på en rullator

Dette er en liten historie om dengangen min trofaste rullator ble ødelagt i en drosje!! Rullatoren hadde fulgt meg i tynt og tykt i mange år. Modellen var "sykehusblå" og kjedelig å se på, men god å gå sammen med og egnet seg til å sitte på. Da drosjen kom frem til vår arbeidsplass ogrullatoren i...

En krykke - like ille som et fremmedlandsk navn?

I Dagsavisen 9.1.12 skrev Kristin Floer om sine erfaringer med jobbintervjuer. Hennes utdanning ble ikke tillagt vekt når de som intervjuet så at hun gikk med en krykke. Hun fikk ikke jobbtilbud. I aviser, radio og TV har vi idag, 10.1.12, fått presentert en rapport som viser at jobbsøkere med ut...

Sosialt (eller samfunns-) entrepenørskap.

I dag var det et interessant program på NRK P2 som handlet om sosialt entrepenørskap. Sosialt entrepenørskap kan være en metode for å skape et bedre samfunn gjennom en positiv sosial endring. Et godt eksempel som ble trukket frem er en IT-bedrift som har 11 ansatte hvorav 8 har Asperger syndrom. ...

Jeg blir mer opprørt enn Lysbakken

Den 2.12.2011 holdt statsråd Lysbakken innlegg på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Han sa mye bra bl.a. det jeg har uthevet: "Universell utforming. Debatten om små boligerKostnader ved universell utforming er et tema som har vært mye oppe i media. Spesielt har noen boligutbyggerne ov...

Viktige forslag i ny fastlegeforskrift

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring ny "fastlegeforskrift". I media har det bl.a. vært fokusert på at det er uheldig at fastleger skal oppsøke pasienter som ikke ber om legehjelp. Forslaget er blitt oppfattet som at alle som står på fastlegens liste, og ikke benytter legen, skal op...

Utviklingshemmede skal heller ikke diskrimineres

I oktober 2010 la statsråd Lysbakken, på vegne av regjeringen,frem Informasjons- og utviklingsprogram(2010-2013) med tittelen Utviklingshemmede skal heller ikke diskrimineres. http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rapporter/2010/info_og_utvikl_program_210_2013.pdf I desember 2011 fattet flertalle...

Nytt år - ny start!

Endelig er jeg i gang! Jeg har snakket - og snakket - om at jeg skal bli en blogger så snart jeg blir pensjonist. Kollegaene min tok meg på alvor og ga meg blogg i presang. Jeg fikk også et eksempel på hvordan de trodde blogg'en ville bli. Tar nok litt tid før bloggen finner sin form, men jeg håp...
myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits