Solidaritet med de som ikke har kompetansetjenester

En sjelden dag, i morgen på skuddårsdagen, har tema solidaritet med alle med sjeldne tilstander. I tre tidligere bloggposter har jeg vist til viktige politiske vedtak og dokumenterom utviklingen av tilbud til alle med sjeldne tilstander i Norge.Jeg har vist at det har vært positiv utvikling frem ...

Tidligere politiske føringer for sjeldenfeltet

Enda nærmere En sjelden dag i 2012 og det er på tide å nærme seg dagens virkelighet, men først vil jeg skrive mer om hva som ble politiske føringer etter Nasjonale helseplan - om helsepolitikken mot 2000, St meld nr 41 (1987-88) . På bakgrunn av debatten i 1980 (se tidligere bloggpost) var det gl...

Bløderne viste smågruppene vei

Dette er bloggpost nr 2 for å lade opp til En sjelden dag 29.2.2012. Arvelige blødersykdommer var en mye større utfordring for 30 - 40 år siden enn nå. Dette skyldes bl.a. atbløderne var tidlig ute med å etablere sin interesseorganisasjon somble stiftet i 1966, og at Institutt for blødere kom i ...

Små, mindre, sjeldne, spesielle

Den 29. februar markeres En sjelden dag over store deler av verden i solidaritet med alle som har en sjelden diagnose, les mer her.En medisinsk tilstand/diagnose er sjeldennår det erfærre enn 100 kjente tilfeller per million innbyggere.INorge tilsvarer dette under 500 personer med samme diagnose....

Nøkkeltall for helsetjenesten - ingen nevnte rehabilitering

Helsedirektoratet la frem Nøkkeltall for helsesektoren 2011den 15. februar. Det ble fokusert på de store sykdomsgruppene og fysisk aktivitet (eller mangel på aktivitet). Jeg er ikke uenig i at det er viktig med forebyggende arbeid for å redusere forekomst av diabetes 2,KOLS mm. Likevel savner jeg...

Familieomsorg på godt og vondt

Dette er en bloggpostsom kan provosere alle som gjør sitt beste for familiemedlemmer med sykdom eller funksjonshemning. Siste utspill fra statsråd Liv Signe Navarsete om at eldreomsorgen skal løses etter dansk modell (Fredricia) provoserer meg, mange er provosert over at NAV avslår søknader om pl...

Brukermedvirkning i helsetjenesten - ikke akseptert?

I forrige blogginnlegg kommenterte jeg "Maktskiftet"i nr. 2/2012,Legeforeningens tidsskrift. Det er interessant å vurdere om Tidsskriftets syn samsvarer med dagens helsepolitikk, slik den er utformet i Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015, S. nr. 16 (200-2011). Så langt jeg kan se er det, hel...
myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits