Hørselshemning - er det noe problem?

Jeg har stort hørselstap på begge ører og har brukt høreapparater siden 1979. I diskusjoner om begrepsbruk dukker det fort opp synspunkter som peker påsamfunnets betydning for å redusere/oppheve funksjonsnedsettelser. Et godt eksempel på det er fjerning av trapper og andre hindringer for oss som ...

Regjeringens jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne - viser den vei?

Mye oppmerksomhet på uførepensjonister under 30 år. Datagrunnlaget tolkes ulikt, noen hevder at det er for lett å få uførepensjon mens andre sier at selv om de er syke så kjemper de for lenge for å bli godkjent. Det "alle" er enige om er at det er ønskelig atalle som har muligheter og ønsker å væ...

Utfordring til prioriteringsdebatten - til ettertanke i påsken

Helsedirektoratet har nylig kommet med en viktig publikasjon om prioriteringer i helsetjenesten. Den tar for seg noen områder som eksempler på vanskelig og nyttige prioriteringer. Områdene som behandles er tradisjonelle - de som omtales i massemedia og som politikere stort sett er opptatt av. Der...
myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits