Hvorfor får ikke audiopedagoger og logopeder autorisasjon?

Nylig avslo Helse og omsorgsdepartementet å gi autorisasjon til to fagprofesjoner av stor viktighet for pasientgrupper som ikke får tilstrekkelig bistand i helsetjenesten.Departementet er bekymret forat en utvikling med stadig nye autoriserte grupper kan føre til en mer fragmentert og profesjonsd...

Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere til nytte eller?

Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 og spesialisthelsetjenesteloven § 7-3, fastslår at Helsedirektoratet er eneste aktør med mandat til å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Dette skal bidra til å sikre at helse- og omsorgstjenestene: har god kv...

Folkehelse og rehabilitering

Har nettopp bladd i rapporten «Samfunnsutvikling for god folkehelse. Rapport om status og råd for videreutvikling av folkehelsearbeidet i Norge», utgitt av Helsedirektoratet. Folkehelse er et viktig område, men ofte har jeg vært forundret over at det i liten eller ingen grad er fokusert på tiltak...
myhreperspektiver

myhreperspektiver

71, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende Statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits