Er opptrappingsplanen for rehabilitering svaret?

Statssekretær Lisbeth Normann svarte, 25. oktober i Aftenposten, på innlegg fra representanter Handikapforbundets Ungdom som sa at fjerning av diagnoselisten for gratis fysioterapi fører til kutt i bevegelsesfriheten. Hun sa: «For oss er det tvert imot et mål å øke bevegelsesfriheten til men...

Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering - aktuelt for sjeldne diagnoser?

Tilbud til pasienter og brukere med sjeldne og kompliserte tilstander som har behov for spisskompetanse, bør gis i spesialisthelsetjenesten, sies det i Opptrappingsplanen. Det betyr neppe at kommunene ikke skal yte bistand til personer med sjeldne diagnoser. Det sier ikke Opptrappingsplanen noe o...

Opptrappingsplan for rehabilitering uten klare mål og med lite penger.

Statsbudsjettet 2017 inneholder opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering som mange har ventet på lenge. Ordtaket "den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves" stemmer ikke. Opptrappingsplanen presenteres på en uoversiktlig måte og budsjettet er pakket inn på flere steder. Det er ...
myhreperspektiver

myhreperspektiver

71, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende Statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits