Fremtidens bypolitikk uten universell utforming?

Miljøvernminister Solhjell ha kommet med ti bud for byen. Detteble omtalt i Dagsavisen 26. november, ved siden av intervju med Viktoria Walldin, sosialantropolog og et av medlemmene i Miljøverndepartementets Råd om byutvikling. Tyder dette på utvikling av en bypolitikk for alle? Det er positivt ...

Prioritering av kostbare helsetjenester - viktig tema på Funksjonshemmedes internasjonale dag

Prioritering av helsetjenester eret aktuelt tema fordi Nasjonalt råd for kvalitet og prioriteringav helse- og omsorgstjenester skal drøfte slike vanskelige spørsmål i sitt møte 3. desember. Dette erFNs internasjonale dag for funksjonshemmede, men jeg har liten tro på at det vil prege Prioritering...

Hvordan påvirkes en helseminister og andre politikere?

I Norge har vi et Prioriteringsråd for helse- og omsorgstjenester og en prioriteringsforskrift.Dette handler om fag. Vi har mange eksempler på offentlig finansiert behandling og omsorgstjenester som ikke er forskningsbasert, men tuftet på erfaring og tradisjon. Politikere kommer ofte i klemme når...

Rehabiliteringsbegrepet ødelegges!

Begrepet rehabilitering brukes på mange vis, noen forvirrer mer enn godt er. Rehabilitering er tidsavgrensende og individuelle prosesser hvor individets mål for sosial og samfunnsmessig deltagelse er det primære. Utgangspunktet skal være enkeltpersoners behov for koordinert bistand fra flere dele...

Kreftpasienter trenger også rehabilitering

Helsedirektoratet har sendt på høringforslag til nyNasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017 . Det sies i omtalen at strategien beskriver hovedutfordringene på kreftområdet og hvor det særlig er behov for endringer.I 2011 avsluttet en arbeidsgruppe, oppnevnt av Helsedirektoratet, en rapport om ...
myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits