hits

Funksjonshemmedes dag 2017

FN har utpekt 3. desember til Funksjonshemmedes dag. Dette skjedde på slutten av FNs 10år for funksjonshemmede i 1992. Dagen ble markert i Norge første gang i 1993 med utdeling av Budstikkaprisen. Det har jeg skrevet om i tidligere bloggpost. Tema for 2017 er "endring mot et bærekraftig og ...

Rehabilitering av hus og folk

Rehabilitering brukes om mye. Kanskje det er flere som kjenner til hvem som deltar for å rehabilitere et hus, enn hvem som deltar i en rehabiliteringsprosess for at en med funksjonstap skal oppnå deltagelse i samfunnet? Begge prosessene har likhetstegn og kanskje rehabiliteringsprosesse...

Avlastning for pårørende eller for tjenestemottakere?

Det har pågått iherdige debatter i aviser og på sosiale medier om "hvem som vet best". Hva er den beste løsningen for familier med store omsorgsoppgaver - er det bruk av avlastningsinstitusjoner eller er det bruk av BPA (brukerstyrt personlig assistent). Debattantenes egenerfaringer preger synspu...

Snart er det Kvinnedagen.

  I fjor savnet jeg synliggjøring av kvinner med funksjonshemninger og mødre til barn med kroniske sykdommer og/eller funksjonstap. Likestilling for kvinner generelt er ikke ensbetydende med at kvinner med funksjonshemninger er likestilt verken i Norge eller andre land. Det er f...

Et samfunn for alle - er det ikke mulig?

Det var en gang jeg trodde det var mulig å nå målet om et samfunn for alle. Den gangen jobbet jeg med regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede. Selv om det var en del utfordringer så opplevde jeg mye politisk vilje til å bidra på vei mot dette målet. Erfaringene er oppsummert iStortingsm...

Kvinnedagen

Det er debatt om hvilke kvinner som skal synliggjøres med paroler i 8. mars togene. Jeg savner synliggjøring av kvinner med funksjonshemninger og mødre til barn med kroniske sykdommer og/eller funksjonstap. Likestilling for kvinner generelt er ikke ensbetydende med at kvinner med funksjonshemning...

Barn og unge med habiliteringsbehov

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har sendt på høring en veileder som skal bedre samarbeidet mellom de to sektorene. Veilederen har vært varslet gjennom flere år og det er med stor interesse jeg leser dokumentet. Har de to direktoratene klart å lage et felles produkt som vil bidra til s...

Svake grupper med spesielle behov?

Dette har jeg grublet på lenge. Hvorfor brukes begrepet svake grupper om noen mennesker? Som oftest er det uklart hvem disse menneskene er. Hvorfor sies det at noen som hører til svake grupper har spesielle behov? Jeg har registrert at eldre, rusmisbrukere, psykisk syke, kreftpasienter, utvikling...

Valgkampsaker - liten interesse for funksjonshemmede?

Historien gjentar seg. Skole, eldreomsorg og helsekøer er hovedsaker i valgkampen. Områder som er viktige for mange funksjonshemmede er usynlige. Det glimter litt når det slås opp at mange med AAP (arbeidsavklaringspenger) mister støtten neste år, men forslag til konkrete tiltak uteblir. Skolepol...

Det digitale samfunn - vil jeg "høre" noe der?

I forrige bloggpost skrev jeg om "IT funker" og noe av det positive som er resultatene fra Forskningsrådets program IT FUNK. Det er lett å bli revet med i den digitale bølgen, slik også politikere blir. Mange ser frem til at velferdsteknologien skal bedre mulighetene for at alle som ønsker det sk...

IT funker

Forskningsrådets konferanse, "IT uten terskel", som markerte avslutning på programmet IT for funksjonshemmede (IT-funk) 1998-2012 ble en interessant dag. Programmet kan leses her. Jeg blir litt nostalgisk når jeg skal gi noen smakebiter fra konferansen. Som kjent har det meste en forhistorie og d...

BPA som aldersbestemt rettighet - samsvarer det med seniorpolitikken?

Da BPA ble etablert som en kommunal tjeneste var det en nedre aldersgrense. Brukeren måtte være i stand til å være arbeidsleder, dermed ble barn utelukket og bestemmelsen førte også til at personer med kognitiv svikt ikke kunne benytte denne organiseringen av praktisk bistand. Fra 2006 fikk de so...

BPA - hva var det og hva kan det bli?

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assisten (BPA). Dette har det vært ventet lenge på og jubelen var høy fra organisasjoner som har medlemmer som bruker BPA eller som ønsker det. En rask gjennomlesning av høringsnotatet etterlot en bismak...

Sitte eller stå og gå?

Birgit fra "Ingen grenser" kom gående inn på scenen under Idrettsgallaen på Hamar. Dette vakte stor oppmerksomhet i salen og blant de som så på NRKTV. Jeg ble oppmerksom på dette på facebook og der er det flere som i ganske sterke ordelager kritiske.Det reageres på at hun går ved hjelp av en mask...

Funksjonshemmedes dag - og et minne

FN har utpekt 3. desember til funksjonshemmedes internasjonale dag. Dagen ble utpekt på slutten av FNs 10 år for funksjonshemmede (1992). I 1993 startet markeringen i Norge med å utdele en pris, Budstikkaprisen, til noen som hadde vist god forståelse for tilrettelegging av samfunnet. Den første m...

Fremtidens bypolitikk uten universell utforming?

Miljøvernminister Solhjell ha kommet med ti bud for byen. Detteble omtalt i Dagsavisen 26. november, ved siden av intervju med Viktoria Walldin, sosialantropolog og et av medlemmene i Miljøverndepartementets Råd om byutvikling. Tyder dette på utvikling av en bypolitikk for alle? Det er positivt ...

Inkludering - gruppering - sortering

Inkludering i samfunnet av alle borgere har stor tilslutning fra de fleste, ihvertfall så lenge det ikke oppleves utfordrende for de som allerede er inkludert. Vi har nylig opplevd at romfolk blir sett ned på og behandlet og omtalt på en uverdig måte. Sortering av mennesker med visse egenskaper (...

Noen refleksjoner

Lenge siden jeg har bidratt med meninger nå! Det betyr ikke at det ikke er grunn til å mene noe, snarere tvert i mot. Det er mange saker jeg skulle ha kommentert. Et ryggbrudd har satt meg litt på sidelinjen, men nå kan jeg klare første innkast. I de siste ukene har jeg grublet over hva som er å...

Hørselshemning - er det noe problem?

Jeg har stort hørselstap på begge ører og har brukt høreapparater siden 1979. I diskusjoner om begrepsbruk dukker det fort opp synspunkter som peker påsamfunnets betydning for å redusere/oppheve funksjonsnedsettelser. Et godt eksempel på det er fjerning av trapper og andre hindringer for oss som ...

På seg selv kjenner man - ikke alle

De siste dagenes medieutspill om at det er for mange studentboliger som er tilrettelagt for funksjonshemmede studenter, er interessante. Brukermedvirkning i utvikling av et samfunn for alle, uavhengig av funksjonsnedsettelser, er et viktig prinsipp som jeg alltid har støttet sterkt. Det er derfor...

Jeg blir mer opprørt enn Lysbakken

Den 2.12.2011 holdt statsråd Lysbakken innlegg på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Han sa mye bra bl.a. det jeg har uthevet: "Universell utforming. Debatten om små boligerKostnader ved universell utforming er et tema som har vært mye oppe i media. Spesielt har noen boligutbyggerne ov...
myhreperspektiver

myhreperspektiver

72, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende Statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv